Nadělte si na Vánoce elektrárnu

autor: Mgr. Jan Valoušek
309 zobrazení

Ještě před Vánoci by se ve sbírce zákonů měla objevit novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která umožní sdílení společně vyrobené elektřiny v bytových domech. Vyhlášku již schválil Energetický regulační úřad (ERÚ) a nabude účinnosti k 1. 1. 2023. Tato vyhláška umožní, aby i bytové domy mohly využívat decentrální zdroje, konkrétně tedy fotovoltaické elektrárny.

Dosud totiž lidé v bytovém domě měli pro instalaci FVE jen omezené možnosti. Energetický zákon totiž neumožňoval sdílení společně vyrobené elektřiny mezi jednotlivé domácnosti.

Některé bytové domy toto obcházely slučováním odběrných míst do jediného odběrného místa. To má však řadu nevýhod, pro spotřebitele i pro společenství vlastníků.

„Tyto komplikace byly důvodem, proč decentrální zdroje v podmínkách bytových domů dosud fungovaly jen zřídka,“ uvedl Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Vyhláška tak otevírá možnosti k většímu využití fotovoltaiky i pro stavební bytová družstva či společenství vlastníků bytových jednotek.

Novinkou je, že vyhláška umožňuje sdílení elektřiny prostřednictvím vůdčího odběrného místa, které bude v bytovém domě jediné a připojen k němu bude společný zdroj. Přes toto vůdčí odběrné místo budou realizovány, resp. prodávány, také přebytky v domě nespotřebované elektřiny (přetoky) z domu do sítě. Vedle vůdčího odběrného místa ale budou stále fungovat i přidružená odběrná místa, která zůstanou jednotlivým bytům. Vlastníci těchto bytů si tedy budou moci nadále vybírat vlastního dodavatele a také bude zachována stávající ochrana spotřebitele.

Tento přístup umožní:

  1. vybudovat společný zdroj i tam, kde by s jeho instalací nesouhlasili někteří vlastníci bytů či podílníci družstva. Projektu se totiž mohou účastnit jen ti, kteří o to projeví zájem,
  2. ostatních obyvatel domu se změna nijak nedotkne,
  3. podmínkou bude pouze schválení instalace zdroje domem jako celkem. O potřebné hlasovací kvótě budou rozhodovat pouze stanovy družstva nebo SVJ, nikoliv vyhláška.

S uvedenými výhodami jsou také spojena povinnost instalovat nové elektroměry. Jejich instalace je běžně zpoplatněna, ERÚ se však dohodl s distributory, že v těchto případech budou nová měřidla instalována zdarma.

„Novelizovaná vyhláška se bude doplňovat také s novelou energetického zákona, tzv. lex OZE I, která již prochází legislativním procesem. Mezi připravovanými změnami je totiž i navýšení limitu pro instalaci vlastního zdroje bez nutnosti opatřit si licenci do 50 kilowatt. Zvýšený limit nejvíce využijí právě větší plochy střech bytových domů,“ upřesňuje Martina Krčová, členka Rady ERÚ.

Pokud byste uvažovali o elektrárně pro Vás bytový dům, ozvěte se nám, protože již nyní je nejvyšší čas zahájit první kroky. Kterými vás provedeme, protože můžeme vyřídit dotace z NZÚ, pomoci s nezbytnou administrativou a zároveň doporučit spolehlivé dodavatele, kteří ručí za kvalitu a včasnost dodání. A co je velkou výhodou, umíme naslouchat a vyjednat případné rozpory mezi vlastníky. Téma FVE pro bytové domy budeme dále sledovat pro Vás.

Zdroj obrázku: Freepik

Související články