Směrnice EED

autor: Mgr. Ondřej Friml
1k zobrazení

V tomto článku si povíme o směrnici EED, která bude mít v brzké době výrazný vliv na četnost a způsob rozúčtování energií v SVJ.

Jedná se o směrnici EU z roku 2012 (2012/27/EU) v novelizovaném znění z roku 2018 (2018/2002). Smyslem právního aktu je zlepšení energetické účinnosti v celé Unii. Vychází se z premisy, že pokud bude mít každý koncový odběratel detailní a častější informace o své spotřebě, bude svou spotřebu více hlídat a tím pádem i snižovat. Vedle řady jiných opatření ukládá směrnice členským státům do svých právních řádů implementovat nové povinnosti, které se v důsledcích budou týkat všech společenství vlastníků. Změny by se daly shrnout následovně – častější rozúčtování energií a s tím spojená digitalizace rozúčtování.

Stát měl do vnitrostátních předpisů zapracovat, aby od 25. 10. 2020 všechny nově instalované měřiče poskytovaly odběrateli více informací a mohly přenášet a přijímat údaje prostřednictvím elektronické komunikace (tzv. inteligentní měřiče). V českých právních předpisech byste však tuto povinnost hledali marně – naši zákonodárci mají s implementací směrnice zpoždění. Na první pohled dobrá zpráva pro všechna SVJ? Pokud budete kupovat nové měřiče pro spotřebu elektřiny či užitkové teplé vody, nikdo vás v současné době nebude sankcionovat za to, že jste nenakoupili inteligentní měřiče (směrnice zavazuje pouze členské státy, nikoliv jednotlivce). Takový postup bychom ale nedoporučovali. Citovaná směrnice z roku 2018 totiž počítá s tím, že nejpozději od 1. 1. 2027 budou muset být všechny „hloupé“ měřiče vyměněny za ty inteligentní.

Zároveň byly směrnicí z roku 2018 stanoveny nové časové milníky. Pokud již byly instalovány inteligentní měřiče, tak od 25. 10. 2020 měly být v případech, kdy si vlastník jednotky vyžádá nebo je vyúčtování prováděno v elektronické formě, energie rozúčtovány alespoň jednou za čtvrt roku. Pokud by bylo vyúčtování prováděno jinak, postačí dvakrát ročně. Připomínáme, že ve vnitrostátních předpisech tuto povinnost nenajdete. Dle platné právní úpravy (vyhláška č. 269/2015 Sb.) musí být rozúčtování prováděno stále nejméně jedenkrát ročně.

Od 1. 1. 2022 se má při používání inteligentních měřičů cyklus rozúčtování zvýšit na alespoň 1x do měsíce.

Současně má vyúčtování přinést vlastníkovi jednotky/odběrateli také více informací. Mezi ty nejzajímavější řadíme grafické srovnání aktuální spotřeby energie opravené o klimatický korekční faktor (zohledňuje počasí v předchozím roce) anebo srovnání s průměrným normalizovaným uživatelem stejné kategorie (zjistíme, kolik běžně spotřebuje „soused“).

S postupným zefektivňováním spotřeby energie musí přijít chtě nechtě také postupná digitalizace. Nelze si asi dost dobře představit, aby správce každý měsíc ručně prováděl odečty. Pokud bude měřič automaticky odesílat data na zabezpečený internetový portál a k těmto datům budou mít jednotliví vlastníci přístup, je pravděpodobné, že společenstvím v budoucnu ubyde jedno nepříjemné každoroční martýrium.

Závěrem znovu zdůrazňujeme, že český zákonodárce ani inteligentní měřiče, ani častější vyúčtování stále nevyžaduje. Považujeme ale za důležité na chystané změny včas upozornit. Budoucí vývoj je více než zřejmý a liknavostí Parlamentu může dojít nanejvýš k tomu, že poté budou mít dotčené SVJ mnohem méně času na přizpůsobení se (viz inteligentní měřiče všude od roku 2027).

Zdroj obrázku: Freepik

Související články