Znemožnění odečtu energií vlastníkem bytu

autor: Mgr. Ondřej Friml
819 zobrazení

Pomalu se nám blíží nový rok a s počátkem roku se pro většinu SVJ neodmyslitelně pojí odečty a rozúčtování nákladů pro dům. Společenství, která již přešla na tzv. inteligentní měřiče s dálkovým odečtem, budou mít z velké části práci usnadněnou. Správci postačí stáhnout data, zkontrolovat s celkovou spotřebou na dům a vyúčtování rozeslat. Ušetří si tak čas obcházením všech členů, domlouváním náhradních termínů návštěv atd. Pouze připomínáme, že standardní měřiče by měly být dle evropské směrnice nahrazeny inteligentními měřiči nejpozději do 1. 1. 2027 a pokud Vás tato problematika zajímá více, doporučujeme náš článek týkající se směrnice EED.

V tomto článku Vám ukážeme, jaké možnosti má SVJ v případech, neumožní-li některý z vlastníků jednotek přístup k měřidlům nacházejícím se v jeho bytě.

Právo SVJ, resp. pověřené osoby (dále jen „správce“), vstupovat z důvodu odečtů energií do bytové jednotky najdeme v § 1183 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.). Je-li prováděna údržba uvnitř bytu, umožní do ní vlastník přístup, pokud byl k tomu předem společenstvím vyzván. Uvedené platí rovněž pro umístění, údržbu a kontrolu měřidel pro spotřebu vody, plynu, tepla a jiných energií. Termín odečtu/návštěvy musí být tedy všem vlastníkům dopředu ohlášen, a to ideálně písemně. Pokud někomu termín nevyhovuje, měl by správce nabídnout i termíny jiné. Vše je samozřejmě otázkou domluvy a zpravidla v relativně krátkém čase vyjde najevo, zda je vlastník jednotky skutečně tak časově zaneprázdněn či pouze účelově brání provedení odečtu. K odmítnutí přístupu ze strany vlastníka musí dojít opakovaně a odmítnutí musí být správcem prokázáno.

Pokud odečtu vlastník stále brání, doporučujeme upozornit vlastníka písemně na jeho zákonnou povinnost v § 1183 obč. zák. a jedná-li se o rozúčtování nákladů na vytápění nebo na poskytování teplé vody, upozorněte jej, že náklady budou vypočteny fikcí, a to za použití vzorce uvedeného v příloze č. 2 vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Rozdíl mezi spotřebou skutečnou a spotřebou dopočítanou může činit více než dvojnásobek v neprospěch vlastníka jednotky. Neumožní-li vlastník vstup ani po výzvě, vyúčtujte vlastníkovi náklady podle uvedeného vzorce. Bohužel citovaná vyhláška počítá se vzorcem pouze při rozúčtování nákladů na teplou vodu a nákladů na vytápění. Studená voda ve vyhlášce uvedena není. Z toho důvodu zvažte, zda s následující změnou stanov nezačleníte obdobný výpočet i pro studenou vodu.

Dalším řešením je domáhat se na základě § 1183 obč. zák. vstupu do bytu soudní cestou. Domníváme se však, že se s ohledem na rozúčtování nákladů pomocí vzorce takový postup zpravidla nebude SVJ vyplácet. Pokud vlastník ve lhůtě (podle vzorce) vyúčtované náklady neuhradí, můžete podat žalobu na zaplacení, která je v justičním prostředí na rozdíl od nuceného umožnění vstupu běžná.


Zdroj obrázku: Freepik

Související články