(Ne)možnost SVJ provádět investice

autor: Mgr. Adam Trojan
918 zobrazení

V současné ekonomické situaci se, kvůli rostoucí inflaci, mezi obyvateli (nejen) České republiky výrazně zvýšil zájem investovat své nevyužité peníze, tak aby neztrácely svou hodnotu. I společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) v rámci své činnosti disponuje nezanedbatelným množstvím finančních prostředků, které jsou vybírány například jako příspěvky na správu domu a pozemku. Přičemž ne vždy jednotlivá SVJ tyto prostředky potřebují aktuálně využívat (například k opravám domů apod.)  Zda je tyto nevyužité peníze ze strany SVJ možné investovat a bojovat tak proti inflaci je rozebráno níže v tomto článku.

Východiskem pro určení kompetencí SVJ v oblasti investování je ustanovení § 1194 občanského zákoníku, které zní: „Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.“

SVJ tedy smí zásadně dělat pouze činnosti za účelem zajišťování správy domu a pozemku a dále zákon výslovně zakazuje, aby SVJ podnikala, nebo aby se podílela na podnikatelské činnosti podnikatelů. Již z textu výše uvedeného ustanovení lze tedy dovodit, že zákon zapovídá některé rizikovější investice SVJ jako jsou například investice do akcií společností obchodovatelných na burze či například nakupování dluhopisů soukromých společností. Investice do akcií totiž znamenají majetkový vstup do konkrétní společnosti, který zákon výslovně zakazuje, nákup dluhopisů společností pak zase představuje podílení se na podnikání jiných podnikajících subjektů a de facto možnost, že SVJ ponese podnikatelské riziko těchto subjektů.

Pokud bychom se zaměřili na investice, které jsou obecně považovány za méně rizikové – například uložení finančních prostředků SVJ do státních dluhopisů České republiky či jiného vyspělého státu, pak lze konstatovat, že ani k těmto investicím dosud v odborné literatuře a judikatuře soudních instancí v ČR neexistovala opora. Bez pochybností jsou tedy SVJ oprávněny pouze k ukládání peněz do banky, ke zřízení termínovaného vkladu, apod.

Otázkou však zůstává, zda tento postoj odborné veřejnosti obstojí v situaci, kdy aktuální míra inflace přesahuje 10 procent a uložení peněz do banky v zásadě znamená poměrně významnou ztrátu jejich hodnoty. Autor těchto řádků se domnívá, že v případě méně rizikových investic, nelze do budoucna vyloučit přehodnocení stávajícího dominantního právního názoru vyšších soudních instancí v ČR směrem k povolení těchto investic.

Zdroj obrázku: Freepik

Související články