Jak eliminovat vysoké náklady za spotřebovanou el. energii na provoz UPS pro požárně bezpečnostní zařízení

347 zobrazení

Máte v domě instalovaný zdroj UPS pro napájení požárních ventilátorů, evakuačních výtahů, stanic tlakové apod.?

Víte, že náklady na spotřebovanou el. energii zdrojů UPS činí vysoké desítky, či stovky tisíc korun ročně?

Zdroje typu UPS totiž odebírají elektrickou energii i v době, kdy nezálohují. Tzv. při běhu naprázdno.

Odběr činí min 3% – 15% z jmenovitého výkonu UPS.

A výkony zdrojů UPS jsou velké. Výkony zálohovaných zařízení jsou vysoké a zdroje UPS je nutné předimenzovat kvůli vysokým rozběhovým proudům ventilátorů, čerpadel apod.

Příklad spotřeby UPS středně velkého domu

V domě jsou instalovány požární ventilátory pro chráněné únikové cesty. Příkon ventilátorů činí 12 KVA.

Pro ventilátory o příkonu 12kVA je ale nutné nasadit zdroj UPS o výkonu ca 60kVA(55kW), aby snesl rozběhový proud ventilátorů.

Ztrátový výkon UPS při běhu naprázdno činí 4%. Tedy 4% z 60KVA = 2,4kVA- 2,2kW.

Platba za elektřinu a rok: 2,2kW x 24h x 365 dní = 19 272kWh. Při ceně 6 Kč/kWh činí náklady 120 642 Kč.

Pokud je v místnosti UPS umístěna klimatizace pro zmaření tepla, pak náklady na provoz klimatizace jsou cca 20% ze ztrátového výkonu zdroje, tedy dalších cca 25 000 Kč.

Celkem tedy náklady za spotřebovanou el. energii 145 000 Kč/rok

Tyto náklady jsou spočteny pro provoz UPS v tzv. EKO módu.

V plném online provozu UPS činí náklady ca 364 000 Kč/rok

Řešením je výměna zdroje UPS(ON-LINE) za zdroj OFF-LINE typu ASTIP

Zdroje OFF-line ASTIP mají trvalý odběr 5 – 10W bez ohledu na výkonu zdroje ASTP. V činnosti je pouze logika řízení, kontrolky a udržovací režim nabíječe.

Proto je spotřeba elektřiny u zdrojů ASTIP cca za 1 000Kč/rok při jakémkoli výkonu.

Návratnost investice je 1- 1,5 roku.

Pořizovací cena zdroje ASTIP

Pořizovací cena zdrojů ASTIP je výrazně nižší než je cena jakéhokoliv jiného zdroje protože:

 • Zdroje Astip jsou navrženy pro zařízení s velkým rozběhovým proudem – požárně bezpečnostně zařízení.
 • Využívají akumulátory LIFEPO4, které jsou ve srovnání s olověnými akumulátory pro toto použití levnější.
 • Akumulátory LIFEPO4 a elektronika zdroje 8x zmenšují objem a hmotnost zdroje což dále snižuje cenu.
 • Zdroje nepřekupujeme, ale vyrábíme.

Jak postupovat?

 1. Společně s Vámi změříme reálný odběr UPS a Vy se můžete rozhodnout. Měření provedeme zdarma.
  Při měření musíme zkontrolovat, zda není zdroj UPS v poruše, v BY Passu nebo vypnutý, pak by byl odběr nulový.
 2. Měření provedeme v rozvaděči požární ochrany RPO.
 3. Měření provádíme za jističem UPS v RPO pomocí profesionálního klešťového měřícího přístroje.
 4. Na základě měření a na základě požárně bezpečnostního řešení navrhneme zdroj.
 5. Společně najdeme prostor pro jeho umístění – možnost úspory místnosti.
 6. Zdroj namontujeme a propojíme s napájenými zařízeními a vybavíme podružným elektroměrem(v ceně zdroje).
 7. Provedeme zkoušku provozuschopnosti certifikovaným technikem požární ochrany (PO) a zdroj předáme(v ceně nabídky) – provádíme pravidelné zkoušky provozuschopnosti dle vyhlášky, protokol vystaví technik PO. Záruční lhůta na zdroje ASTIP činí 5 let.

Měření můžete provést bez nás, ale provádět ho musí osoba mající zkoušku vyhlášky 50.

Výpočet ztrátového výkonu [kW] = proud x √3 x 400V : 1000 pro UPS s výstupem 3x400V.

Proč ještě zdroje ASTIP?

Zdroje ASTIP využívají akumulátory LIFEPO4, které mají dlouhou životnost 10-12 let, jsou vysoce bezpečné. (patentováno)

Zdroje ASTIP mají minimalizované rozměry, pravděpodobně ušetříte i místnost, kterou můžete využít k jiným účelům.

Zdroje ASTIP nepotřebují klimatizaci. Můžete jí demontovat.

Servis

Provádíme pravidelné zkoušky provozuschopnosti zdroje technikem PO s protokolem o stavu zdroje.

Ceny jsou mírné ve srovnání s konkurencí. Životnost zdroje je cca 10 let.

Po 7 letech doporučujeme výměnu některých komponent.

Prodlouží se tím životnost zdroje a stojí to podstatně méně než celý zdroj.

Legislativa

Zdroje jsou navržené v souladu s normami:

ČSN EN 7308XX požární bezpečnost staveb

ČSN EN 12101 -10 Zařízení pro odvod tepla a kouře část 10

ČSN 33 2000-5-56 Zařízení pro bezpečnostní účely.

Kontakt

Ing. Michal Tipek
E-mail: michal.tipek@astip.cz
Telefon: 777 200 228

Martin Ledvina, Dis.
E-mail: martin.ledvina@astip.cz
Telefon: 777 742 281

Petr Šikula
E-mail: petr.sikula@astip.cz
Telefon: 777 963 522

Zdroj obrázku: Freepik

Související články