O mediaci

autor: Mgr. Jan Valoušek
461 zobrazení

Začněme příběhem…

Linda Dostálová studovala operní zpěv, kromě toho zpívala několik rolí v divadle a když nezpívala, byla ráda doma. Jenže v tom byl problém, bydlela v bytovce, kterou v minulém roce rekonstruovali. Vyměnili okna, podlahové krytiny a celý dům zateplili.

Paní Krábková teď už byla v důchodu, dlouhé roky byla předsedkyní společenství vlastníků, proto stále cítila jako svoji povinnost, aby chránila vše, co náleží společenství vlastníků nebo aspoň jeho členům. Právě proto si loni pořídila ultrazvukový plašič na ptáky. Myslela si totiž, že při rekonstrukci domu málo pamatovali na ochranu omítek, které ptáci mohou špinit.

Paní Krábková a slečna Dostálová byly sousedky. V létě obě rády pobývaly na balkoně a často spolu hovořily. Tedy do loňské rekonstrukce. Tehdy si paní Krábková pořídila plašič na ptáky. Zanedlouho Lindu Dostálovou začaly trápit bolesti hlavy. Po několika dnech přišla na to, co by mohlo být příčinou jejích bolestí, které se objevovaly téměř výhradně tehdy, když byla doma. Slyšela pak pískání v uších a palčivou bolest hlavy. Požádala tedy paní Krábkovou, zda by mohla plašič vypnout. To paní Krábková odmítla s tím, že to přece jako člověk nemůže slyšet. Linda byla rozladěná a nemohla se soustředit na svoji práci. Na radu kamarádky Simony kontaktovala mediátora, aby se pokusil spojit s paní Krábkovou. Chtěla, aby mohly za účasti mediátora tento konflikt vyřešit.

Mediátor se nejdříve ptal na to, jak spolu dámy vycházely před zmíněnou rekonstrukcí, ptal se na okolnosti jejich sousedského soužití. Obě hovořily o tom, že spolu vycházely velmi dobře až do doby rekonstrukce, kdy paní Krábková pořídila na vlastní náklady plašič ptáků, který umístila na balkon. Linda Dostálová hovořila o tom, jaký má pracovní program a jak je pro ni náročné, když doma místo odpočinku slyší vysoké tóny plašiče. Hovořila o tom, že má velmi vyvinutý sluch a slyší i tóny, které jsou obvykle mimo rozsah lidského slyšení.

Paní Krábková nejprve nevěřila tvrzení, ale potom z rozhovoru připustila, že je možné, aby Linda Dostálová, jako pěvkyně, slyšela i tóny mimo rozsah, který slyší lidé běžně. Linda zase slyšela obavu paní Krábkové o fasádu zrekonstruovaného domu.

Nakonec se obě shodly na tom, že je pro ně důležité, aby spolu dobře vycházely. Paní Krábková slíbila, že půjde za předsedou společenství vlastníků jednotek, aby domluvila další kroky s umístěním nějakého jiného zařízení na plašení ptáků. Nebo s ním domluví jiné možnosti pro ochranu fasády domu. Linda Dostálová pak zase slíbila paní Krábkové, že jí zajistí lístky na operní představení, na které vyrazí s vnučkou.

O mediaci

Může mediace pomoci členům společenství vlastníků?

Ve velkém množství případů ano, to ale neznamená, že musí pomoci vždy. Při mediaci totiž záleží na konkrétním nastavení účastníků, na jejich ochotě jednat o společných věcech, opustit svůj pohled a podívat na se věc očima druhého. Leckdy se totiž stává, že k mediaci dorazí lidé, kteří mají svůj pohled na věc a v žádném případě jej nechtějí opustit, tehdy je práce mediátora velmi obtížná a náročná.

Co je vlastně mediace?

Především je to pomyslný prostor pro účastníky, aby se dohodli, jak budou v dané věci postupovat dál. Někdy je to o způsobu soužití, sousedských sporech nebo třeba o tom, že některý z nájemníků či vlastníků neplatí stanovené poplatky.

Ale mediace se využívá především v jiných oblastech, pletu se?

Kdepak, máte pravdu, mediace se využívá v různých oblastech lidského konání, velmi často je to v rodinných věcech, při rozvodech či domlouvání péče o děti. A také v případech obchodních vztahů, které třeba nedopadly úplně přesně tak, jak by si obchodní partneři přáli.

Kdo je mediátor a jak je možné se jím stát?

Mediátor je především člověk, který umí naslouchat. Naslouchat účastníkům bez toho, aniž by je posuzoval, hodnotil nebo navrhoval řešení. Mediátorem může být kdokoliv, kdo je schopen otevřít své uši (a srdce) a vést je v procesu vzájemného pochopení. Pokud by se však někdo chtěl stát zapsaným mediátorem, musí splnit zákonné podmínky, zejména musí mít vysokoškolské vzdělání magisterského stupně a musí složit zkoušku mediátora.


Zdroj obrázku: Freepik

Související články