Jak na hlasování per rollam v SVJ?

autor: JUDr. Daniel Urban
338 zobrazení