Datovce SVJ neuniknou

autor: Mgr. Jan Valoušek
176 zobrazení

Datové schránky jsou s námi již patnáctým rokem, ale od ledna letošního roku se rozšířil okruh osob, které mají datovou schránku zřízenou povinně. Nyní tato povinnost spadá i na společenství vlastníků jednotek. Pokud si společenství dosud datovou schránku nezřídilo, bude mu zřízena „ze zákona“ k 31. 3. 2023.

Pokud již datovou schránku zřízenou máte, používejte ji. Pokud nemáte, nemusíte nic dělat a bude vám zřízena za několik týdnů. Co si však musíte promyslet je, kdo bude datovku „obsluhovat“.

Zdarma, ale

Zřízení datové schránky je bezplatné, stejně jako komunikace s orgány veřejné moci. Pokud však odesíláte jiným subjektům, připravte se na úhradu. Zároveň si připravte peníze, pokud budete chtít využívat datového trezoru, tj. dlouhodobého úložiště dokumentů.

Doručení do datové schránky má následky doručení do vlastních rukou a doručeno je ve chvíli, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.

Na toto pozor!

Největší záludností pro SVJ může být, že zpráva dodaná do datové schránky se po deseti dnech považuje za doručenou. Pozor, to platí i tehdy, je-li schránka zřízena, ale oprávněná osoba si nevyzvedla přístupové údaje. To s sebou samozřejmě nese závažné právní následky včetně rizika promeškání lhůt. Tomuto nebezpečí se lze bránit například tím, že si k datové schránce nastavíte notifikace, tj. upozornění na dodání zprávy, a to buď do e-mailu nebo jako SMS (ta je zpoplatněna).

A na závěr, pokud ovládáte e-mailovou schránku nebo mobilní telefon, datová schránka vás nemůže zaskočit.

Zdroj obrázku: Freepik

Související články